Dossier X - Henk Scheermeijer

€ 4,00

Hebben zich Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied bevonden? En als dat zo is, zijn ze er, na de val van de Muur, nog steeds? Het is informatie die als staatsgeheim wordt beschouwd en de betreffende bewindslieden weigeren zich daarover uit te laten. Zakenman en expediteur Henk Scheermeijer, alias Agent X-005, werkzaam voor de IDB, de Inlichtingendienst Buitenland, licht een tipje van de sluier op.

Eerder al, in oktober 1983, toen de Koude Oorlog nog niet ten einde was, werd Scheermeijer benaderd voor wat later een van de gevaarlijkste klussen uit zijn hele bestaan als geheim agent zou blijken te zijn. De Sovjet Unie was vijand nummer een van de NAVO, en een naar het Westen overgelopen wetenschapper had in een hotel in Moskou een cassettebandje achter gelaten met uiterst geheime informatie. Agent X-005 kreeg de bijna onmogelijke opdracht dat bandje naar het Westen te smokkelen.